Phải có kỹ năng thì mới chiều được hoàng thượng

phải có kỹ năng thì mới chiều được hoàng thượng