Một ngày tồi tệ của cô thư ký bị ép quan hệ đến 4 lần ở công ty

tôi đã bị giết bởi bốn người trong một đêm. tôi đã bị tấn công bởi một cấp dưới lớn tuổi đang bị ốm tại nơi làm việc và không quan tâm đến mọi thứ. nó cũng được đưa vào người quản lý mà lẽ ra phải tin tưởng. đối với những người dọn dẹp, những người nghĩ rằng họ sẽ giúp đỡ … cho những đàn em thích tôi … tại sao tôi lại phải gặp một ánh mắt như vậy? tôi đã rơi vào địa ngục chỉ qua một đêm.